BAROON

دلمان که می گیرد تاوان لحظه هایی است که دل می بندیم....

زنخدان؛ زیبایی چهره یا نقص ماهیچه؟!!!!!!!!!

مطمئناً بسیاری از شما به گودی روی گونه ها علاقه مندید. آیا می دانید که زنخدان از طریق نسل ها انتقال می یابد؟

زنخدان صفت غالب ژنتیکی است و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود.وجود زنخدان بر روی هردوگونه متداول است ، درحالی که وجود آن فقط بر روی یکی از گونه ها پدیده ای نادر محسوب می شود. از آن جایی که وجود زنخدان صفتی غالب است ، تنها وجود یک ژن برای به ارث بردن آن کافی است.

سلول های جنسی می توانند حاوی ژن هایی باشند که زنخدان را به وجود آورده و یا باعث شکل گیری ماهیچه هایی شوند که وجود زنخدان را کنترل می کنند.

در بعضی مواقع ، زنخدان از تغییرات خود به خودی به وجود می آید.در چنین مواردی ، یک نقص کوچک در ماهیچه های صورت ، یک فرورفتگی در ماهیچه های صورت ، یک فرورفتگی بر روی گونه و یا شکافی بر روی چانه به وجود می آورد. گاهی صفت های ژنتیکی خاصی در بعضی از نسل ها بروز نمی کنند ، ولی می توانند دوباره در نسل های بعدی به شکل الگوهای ژنتیکی متفاوتی ظاهر شوند.گاهی اتفاق می افتد که فردی صفت ژنتیکی ویژه ای را به ارث می برد و هم زمان دارای ژن صفت دیگری است که از بروز صفت دیگری ممانعت می کند.برای مثال اگر شخصی صفت زنخدان را به ارث ببرد و همچنین ژنی را که مسعول به وجود آوردن یک صورت کوچک است دارا باشد ، گودی ماهیچه ی صورت این فرد به دلیل اندازه ی کوچک صورت او ، آشکار نمی شود. این شخص به عنوان یک حامل غیرفعال زن زنخدان عمل می کند.همیشه این باور وجود دارد که زنخدان صورت را زیبا می کند. ولی درواقع زنخدان حاصل نقص ماهیچه ی صورت است.اگرچه بر طبق مثلی ، "زیبایی در کامل نبودن است".

+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم آذر ۱۳۸۹ساعت 19:6  توسط m.e.14  |